Vzdělávání u společnosti Spelsberg

Vzdělávání mladých pracovníků má u společnosti Spelsberg dlouholetou tradici. Již proto, že všechny výrobky důsledně vyvíjíme a vyrábíme v Německu, potřebujeme kvalifikované odborné pracovníky, které přednostně sami vzděláváme. 

Nabídka v obchodnické a podnikatelské oblasti je pestrá od obchodníka v průmyslu až po bakaláře v inženýrství. V naší společnosti klademe důraz na vzdělávání, při kterém jsou čerství zaměstnanci silně začleňováni do operativní činnosti jednotlivých oddělení. Naši učni přitom mohou profitovat z vědomostí zaměstnanců společnosti Spelsberg. Rozvoj perspektivních pracovníků podporujeme aktivně. K tomu patří cílená individuální opatření k prohloubení primárních schopností nebo studijní cesty ve vzdělávací síti. 

Vzdělávání a studium mohou být u společnosti Spelsberg zahájeny současně: v každém vzdělávacím roce nabízíme duální studijní cykly v různých kombinacích.

Čerství zaměstnanci u společnosti Spelsberg mají dobré výhledy: Zakázkové knihy jsou plné a díky vývoji v instalační technice neustále roste poptávka po speciálních řešeních a vysoce kvalitních skříních. Tak je velká pravděpodobnost, že většina učňů může být přijata po úspěšně absolvované závěrečné zkoušce.