Zaměstnanci Spelsbergu - to jsme my

Co bychom si počali bez našich zaměstnanců?

lety spoluutvářejí spolupracovníci aktivně vývoj společnosti. Pouze jako silný celek jsme po dobu desetiletí dokázali upevňovat naše postavení středně velké rodinné firmy.

Nadšení a znalosti našich spolupracovníků jsou pro nás rozhodujícím klíčem k úspěchu. Tak nevznikají pouze velmi speciální výrobky – díky angažmá a vášni zaměstnanců Spelsbergu lze provádět také individuální řešení.

Tak si nás zákazníci váží nejen jako sériových dodavatelů s rozsáhlým katalogovým programem a koordinovanými systémy.

Jsme známi jako kompetentní poradci, co se týče řešení náročných úkolů na téma skříní. Náš tým tak vyvíjí, testuje a vyrábí individuální, montážně jednoduchá řešení pro velké provozy - provádí však také malé úpravy dle požadavků zákazníků.

Zaměstnanci Spelsbergu překračují hranice jednotlivých oddělení. Společně pracujeme na dosažení cíle, abychom mohli nabízet vysoce kvalitní výrobky za férovou cenu - přitom jsme stále jeden tým.

Především v prodeji a servisu je naše filozofie dialogu a partnerství patrná navenek. Náš zakladatel Ernst Spelsberg by byl jistě pyšný na to, že i o čtyři generace později jsou jeho hodnoty stále živé a že i nadále nechávají spolupracovníci žít průkopnického ducha počátečních let.

Kvalita "Made in Germany"

Při vývoji, výrobě, propagaci a prodeji našich výrobků pracujeme ruku v ruce. Naši kvalifikovaní spolupracovníci vyvíjejí, vyrábějí, testují a starají se o bezproblémový chod logistiky. V prodeji a servisu je naše filozofie dialogu a partnerství patrná i navenek. Zaměstnanci Spelsbergu překračují hranice jednotlivých oddělení. Společně pracujeme na dosažení cíle, abychom mohli nabízet vysoce kvalitní výrobky za férovou cenu - přitom jsme stále jeden tým.