Customizing Loesungen

Přesně na míru

Individuální řešení v oblasti skříní jsou vyhledávanější než kdy dřív. V mnoha případech neodpovídají výrobky vyráběné „ve velkém“ profilům speciálních požadavků zákazníků. Společnost Spelsberg disponuje znalostmi a inženýrstvím a je tak schopna vyvíjet a vyrábět skříně na míru.

Kompletní proces customizingu probíhá u společnosti Spelsberg od návrhu až po certifikovaný sériový model v hlavním výrobním závodě v Schalksmühle a může tak být zrealizován v nejkratším čase. Přitom do sebe jednotlivé kroky perfektně zapadají jako ozubená kolečka. Na základě specifických požadavků zákazníků se nejprve vytváří trojdimenzionální model CAD. Přitom se vývojoví pracovníci společnosti Spelsberg scházejí s objednateli u jednoho stolu. Neboť pouze tehdy, pokud jsou od prvního stupně vývoje řádně dohodnuty všechny detaily, se na konci dosáhne sofistikovaného výrobku.

Díky úzké spolupráci různých oddělení vyvíjí společnost Spelsberg krok za krokem individuální řešení, která umožňují zákazníkům uspořit značné náklady. Neboť při používání modulárních nástrojů lze plastové skříně optimálně upravovat ve velmi krátkém čase dle požadavků zákazníků.
Pomocí CAD a nejmodernějších obráběcích 3D center lze provádět skříně s vrtanými nebo vyfrézovanými otvory, gravurami nebo vestavbami pro specifická používání dle požadavků zákazníků. Výrobky jsou opatřovány individuálními logy nebo nápisy prostřednictvím sítotisku, tamponového tisku nebo laserového tisku. Alternativou k přímému tisku na skříně, kterou společnost Spelsberg nabízí, jsou společně vyvinuté designové fólie přesných rozměrů a lze je přilepit na víko.

Hotová řešení upravená podle individuálních požadavků zákazníků se testují a certifikují ve vlastních laboratořích. Zkušební centrum s certifikací VDE a UL ve výrobním závodě Schalksmühle disponuje špičkově vybavenými laboratořemi pro provádění jedinečně široké škály testovacích metod. V celosvětově uznávaném testu UL musí vlastnosti výrobků splňovat přísné požadavky americké testovací organizace Underwriters Laboratories. S pečetí kvality uspokojuje Spelsberg stoupající poptávku zákazníků z USA, Kanady a Evropy po skříních s certifikací UL.

Customizing: Přehled Vašich výhod

  • Individuální nově vyvinuté výrobky
  • Výrobky vyrobené na míru
  • Testování ve vlastní laboratoři s certifikací VDE a UL
  • Rychlá a cenově výhodná realizace prostřednictvím modulárních nástrojů
  • Tiskový servis: Designové fólie, fóliové klávesnice, laserový tisk, tamponový tisk a sítotisk
  • Frézovací centrum s řízením CNC: Průchozí otvory, závity, gravury
  • Obráběcí servis: Individuální upevňovací připevněné prostřednictvím ultrazvukového svařování, nanášení vrstev EMV, speciální barvy
  • Montážní servis: Osazení, zapojení, testování
  • Individuální příslušenství: Záskočky, stožárové spony, desky s plošnými spoji

Při zavolání servisu

Hledáte individuální řešení skříně?
Spolu s Vámi vyvineme výrobek na míru. Zavolejte nám na
tel: 02355 892-155.

Případně nám napište:
Kontakt

Download

Nebyly nalezeny žádné soubory

Tvrdá slupka, silné jádro

Skříň Spelsberg, která se používá pro spouštěče motoru od společnosti Siemens.
Případové studie Customizing

V našich laboratořích s certifikací VDE a UL vzevrubně testujeme nově vyvinuté výrobky.
Spelsberg/Test