Čím se Spelsberg odlišuje

Každý, kdo sází na testovanou bezpečnost a kvalitu značky, je u společnosti Spelsberg v dobrých rukou. Spelsberg se již více než sto let pohybuje v oboru zabývajícím se výrobou krabic, rozvaděčů a skříní, které se vyznačují jak znamenitou kvalitou značky, tak skvělým poměrem výkonu a ceny. 

Katalogový program čítající více než 5000 sériových výrobků dokáže uspokojit téměř všechny požadavky zákazníků. A pokud přece jen ne: u společnosti Spelsberg není nic nemožné, od malých úprav až po kompletně nově vyvinuté prefabrikované skříně, připravené k okamžitému zapojení. Díky tomu, že veškeré know-how určené pro nově vyvinuté výrobky je soustředěno v hlavním sídle společnosti v Schalksmühle, může tým společnosti Spelsberg rychle reagovat na individuální požadavky. Vysoce moderní strojový park zajišťuje, že lze individuálně obrábět i malé počty kusů. Tak se zákazníci společnosti Spelsberg nacházejí vždy na bezpečné straně – i když jim katalogový program nenabídne vše, co potřebují. 

V průběhu let se posílily důvěryhodné obchodní vztahy s dodavateli a zákazníky. Mnozí si přitom především cení toho, že zůstala společnost Spelsberg navzdory celosvětovým úspěchům sama sebou. Jednoduše řečeno – co Spelsberg slíbí, na to je spoleh. Dosažení společného úspěchu – to je motto, kterým se společnost Spelsberg řídí. A tak jsme nemysleli pouze na cenu, kvalitu a funkci, nýbrž také na obchodníky, kteří naše řešení prodávají, na pracovníky, kteří je montují nebo zapojují. Naším posláním je, aby práce pro Vás všechny byla co nejjednodušší.