Vývoj + konstrukce

Time to market je dnes rozhodujícím faktorem úspěchu. 

Jestliže někdo zadá vývojovou zakázku z důvodu efektivnosti externí firmě, potřebuje partnera, na kterého se může spolehnout. V nejlepším případě najdete někoho, kdo má všechny kompetence pod jednou střechou: Vývoj, výrobu nástrojů, výrobu, zkušební laboratoře a logistiku. 

Spelsberg vyznává filozofii sjednocení všech kroků procesního řetězce ve vlastní firmě. To pomáhá vytvářet vlastní sériové produkty – prospívá individuálním řešením, ale také zákazníkům. Spelsberg přitom přebírá všechny kroky od stavby prototypů přes individuální úpravu až po elektrotechnický vývoj a osazování kompletních systémů dle specifikace zákazníků. 

Specialisté na výrobu skříní mají ve všech fázích procesu neustále na paměti předpisy VDE a UL, takže je při testování hotového výrobku již nemůže nic překvapit. Díky tomu, že mohou být testy související s vývojem prováděny ve vlastní firmě, lze již v designové fázi neustále provádět testy a úpravy do chvíle, kdy jsou všechny vlastnosti v souladu s normami. Rychleji a bezpečněji to nejde!