Mechanické obrábění

Vaše individuální přání týkající se obrábění provádějí naši kvalifikovaní spolupracovníci pomocí nejmodernějších strojů a zařízení s řízením CNC. Tak je zajištěna rychlá realizace Vašich zakázek s konstantními přesnými výsledky. Díky tomu, že jak skříň, tak obrábění pocházejí z jednoho zdroje, nedochází k žádným časovým, ani organizačním ztrátám rozhraní. Není nutná žádná dodatečná přeprava, minimalizují se dodací lhůty a už vůbec nedochází k výrobě vadného zboží.

K našemu rozsahu služeb přitom patří:

  • Frézování
  • Vrtání
  • Spouštění
  • Řezání závitů

Všechny produkty, které nabízíme v kompletním katalogu, lze zpracovat pomocí těchto metod. Rádi však spolu s Vámi vyvineme individuální skříň určenou jen pro Vás. Kontaktujte nás.

Vše závisí na zkušenostech

Pro dosažení nejlepších výsledků musí být všechny parametry perfektní. Znalost vlastností materiálů je stejně důležitá jako znalost vhodných nástrojů a metod. Spelsberg klade velký důraz na vzdělávání a proškolování našich spolupracovníků. Většina z nich u nás pracuje již mnoho let a může čerpat z bohatých zkušeností v oblasti zpracování skříní. Víte, na čem záleží:

Teplota tavení

Teplota tavení termoplastů musí být dokonale přizpůsobena. Pro tento účel je rozhodující, aby se používaly správné řezné údaje a frézy.

Chlazení

Chlazení pomocí tlakového vzduchu nebo vrtací emulze minimalizuje problémy související s teplotou.

Upnutí

Aby plastové desky zůstaly bez napětí, jsou před zpracováním fixovány vakuovou technikou. To je důležité k tomu, aby se zabránilo kroucení a vytvořily se optimální hrany.

Výběr nástroje

Naše výroba pracuje s nejmodernějšími, dobře udržovanými a především ostrými nástroji, které zaručují přesné výsledky.

Odbřitování

Při frézování plastů vzniká často nepěkný otřep. Naši spolupracovníci jej dokáží profesionálně odstranit předtím, než svou skříň obdržíte.

Zdraví

Tam, kde se plast zpracovává procesem řezání, vznikají nejjemnější vlákna, která by se vlastně vůbec neměla dostávat do vzduchu, který dýcháme. Pro ochranu našich spolupracovníků jsme učinili různá bezpečnostní opatření. Výkonný systém odsávání odstraňuje všechny částice přímo v místě, kde vznikají. Všichni zpracovatelé jsou také povinni nosit ochrannou roušku.

Prodlení

Plastové desky se mohou po obrábění zkroutit podobně jako ocelové plechy. Příčinou je vnitřní napětí, které může vznikat při výrobě výrobků z extrudovaného plastu. Při frézování jedné strany se tato napětí mohou uvolnit - deska se zvlní. 

Tomu lze předejít předchozím temperováním, tzn. zahříváním po delší časový úsek, aby se mohlo napětí tímto způsobem předem kontrolovaně uvolnit. Další možností je, že se od samého začátku započítá dostatečná míra. Zde pak lze provést dodatečné vyhlazení, aby se vyrovnalo zvlnění. 

Ostrost plastové frézy

Ostří frézy je velmi důležité, neboť tupá fréza vede k tavení materiálu a tím k nečistým řezným hranám. Speciální frézy používané u společnosti Spelsberg jsou profesionální výrobky od firmy Datron. Jsou tak zaručeny optimální výsledky.

Správná rychlost řezání

Také pracovní rychlost je rozhodujícím faktorem pro zajištění optimálních výsledků. Při příliš nízké rychlosti řezání již nedochází k řezání odřezku, nýbrž spíše k jeho odtržení. Z tohoto důvodu by se mělo pracovat spíše s vyššími rychlostmi, které ovšem zahřívají základní materiál. To však lze potlačit vhodným chlazením (např. vrtací emulzí nebo chlazením stlačeným vzduchem).