Vývoj výrobků 3D

Zkrácení drahocenného času pro vývoj pomocí techniky 3D

Zkrácení drahocenného času pro vývoj pomocí techniky 3D

Touha dále zkracovat dobu vývoje nových výrobků motivovala Spelsberg již v roce 2008 k tomu, aby investovala do 3D tiskárny. Od té doby poskytuje tiskárna fungující na bázi metody Polyjet cenné služby především v oblasti staveb prototypů. 

Základem takto vyhotovených dílů je digitální konstrukční výkres, jehož data může tiskárna bezprostředně zpracovávat. Pracuje tak, že postupně nanáší extrémně tenké vrstvy světlem vytvrzeného plastu, až se konstrukční díl na konci dokončí v požadovaných rozměrech. Takový výrobek může být podobně jako pozdější sériový výrobek lepen, opatřen potiskem nebo napařován hliníkem a není tak pouze jen vizuálním předmětem, ale může se používat i pro funkční testy. 

Díky těmto časným kontrolám lze ihned rozpoznat, zda je třeba provést případné změny. Lze tak reagovat, provádět dodatečná seřízení a tato strategie vede rychleji k úspěchu. 

Prototyp blízký sérii

Prototypy blízké sérii představují vzorek našeho velkého sortimentu standardních dílů, který vykazuje stejné nebo podobné materiálové vlastnosti jako Vámi požadovaný výrobek. Tak lze již v časné fázi projektu provádět test IK, použít frézování pro požadované zpracování nebo uskutečnit jiná zpracování a testy ohledně kvality.

Elektrotechnický prototyp

Pokud si přejete, můžeme již v průběhu vývoje poskytnout funkční vzorek. Naši spolupracovníci vyškolení v oboru elektrotechniky zhotovují vzorek podle Vašich požadavků. Za tím účelem vyhledáváme vhodný výrobek z našeho sortimentu a ihned jej necháváme osadit. Na základě tohoto vzorku si můžete utvořit představu a my můžeme díky agilnímu projektování bezproblémově zakomponovat změny v souladu s Vašimi požadavky. Navíc lze díky odběru zkušebních vzorků v časné fázi projektu provádět zátěžové testy. Utvoříte si představu o realizovatelnosti a hotovém výrobku. Tak spolu s námi od samého začátku vedete vývoj výrobku správným směrem a šetříte tak čas a náklady.