Spelsberg

spolehlivý.strhující.zelený.

Tak zní naše poslání, které uvádíme do života na všech úrovních našeho konání. 

Nejen koncový zákazník profituje z bezpečných výrobků, které dodrží, co slíbí. Všechny procesní kroky od poradenství a sestavování nabídek přes dodávky až po servis přispívají k tomu, že naši partneři se u nás cítí dobře.

Přitom máme všichni vždy na paměti: zpracovatele, který dokáže provádět rychlou a jednoduchou montáž našich výrobků, a obchod, kterému zjednodušujeme objednávky a skladování pomocí modulárních koncepcí a přiloženého příslušenství. Společnost Spelsberg má mimochodem všechny stěžejní výrobky naskladněné a odesílá je během 24 hodin. Díky naší výkonnostně silné výrobě jsme schopni naše skladovací prostory v průběhu jednoho dne znovu doplnit. Také dodržování dohodnutých termínů, testování proklamovaných vlastností ve vlastní laboratoři nebo velmi rychlý prvotní odběr vzorků v průběhu 48 hodin dodávají projektantům, obchodníkům a zpracovatelům bezpečný, dobrý pocit.

Naše mise - zjednodušení pro Vás

Zjednodušit našim zákazníkům každý den – je od samého začátku naší misí. Tak nejsme zaslepeni pouze odpovědnostmi a omezeními jednotlivých oddělení - u nás je každý odpovědný za tento cíl, aby se na závěr vše podařilo a nalezla se jak rychlá, tak kreativní řešení.

Nadšení na všech úrovních

Nadšení je u společnosti Spelsberg patrné na všech úrovních. Angažovaný, zvídavý tým na sebe s radostí přebírá výzvu týkající se komplexního řešení úkolů. Rychlá řešení, ploché hierarchie a rychlá rozhodnutí usnadňují promýšlení nápadů a vedou k rychlému úspěchu. Na prvním místě je přitom týmová spolupráce.

Většina zaměstnanců je u společnosti Spelsberg zaměstnána mnoho let, kolegové se mezi sebou dobře znají a mohou spolu rychlým způsobem řešit mnoho otázek. To snižuje Time to Market pro nové výrobky společnosti Spelsberg a přináší rychlé výsledky na nejvyšší odborné úrovni v případě individuálního řešení úkolů.

Nespokojíme se s tím, že bychom byli jen dobří – vždy chceme být v popředí a hledat nová, inovativní řešení. Tato vášeň je nakažlivá. Chceme, aby naši zákazníci cítili naše nadšení – to je naše vize.

V každém ohledu zelení

Zelená pro nás nepředstavuje pouze barvu našeho loga – zelená je u společnosti Spelsberg vnímána také jako symbol udržitelnosti a zachování zdrojů. Již řadu let upouštíme u našich výrobků od zdraví škodlivých látek, jsme jedním z prvních výrobců, který vyvinul speciální řešení pro udržitelné energie a neustále sledujeme dopad všech procesů na životní prostředí, což dokládá certifikace systému environmentálního managementu DIN EN ISO 14001. Záleží nám na tom, aby se cítili dobře také naši spolupracovníci. Všechna pracoviště jsou tak vybavena ergonomicky a tam, kde je hluk, prach nebo nečistota, přijímáme veškerá opatření k tomu, aby nebylo ohrožováno zdraví zaměstnanců společnosti Spelsberg a aby bylo jejich pracovní prostředí co nejpříjemnější.