Testování podle VDE + UL ve vlastní zkušební laboratoři

Rychle a efektivně

Pro certifikaci provozuje Spelsberg vlastní zkušební laboratoř v hlavním sídle společnosti v Schalksmühle. V laboratoři a pomocí jejích přístrojů se neprovádí pouze certifikace VDE, nýbrž také certifikace UL a je v ní umožněno také provádění všech potřebných testů pro mezinárodní použití sériových výrobků a speciálních řešení ve vlastní firmě. Tato možnost je důležitá hlavně u individuálních řešení, která se vyvíjejí ve spolupráci se zákazníky. Zde jde hlavně o to, aby se zákazníkům co nejrychleji dopomohlo k prodejnosti jejich výrobků. Zkušební laboratoř je vybavena nejmodernější technikou a vyvíjí se neustále dál. UL a VDE provádí roční audit v rámci programu Data Test Client, který zajišťuje trvale vysokou úroveň práce.

Testy UL prováděné společností Spelsberg

Společnost Spelsberg dokáže ve svém výrobním závodě v Schalksmühle samostatně provádět testy UL (Underwriters Laboratories), a certifikovat tak skříně určené pro své zákazníky v USA a Kanadě, jakož i pro náročné evropské zákazníky.

Test UL (příp. test CUL pro Kanadu) je náročný celosvětově uznávaný materiálový test, během kterého se určuje jedna nebo několik vlastností jednoho určitého výrobku, servisu nebo metody. To se provádí v souladu s určitou metodou nebo technickým požadavkem, například jsou testovány komponenty pro průmyslová ovládání, zda jsou vybavena dostatečnou ochranou proti pronikání vody a zda vykazují odolnost proti nárazu. Jelikož je certifikace UL velmi významná na severoamerických trzích, získává stále větší důležitost i na německém trhu. Pro zajištění certifikace výrobků podle UL je většina výrobců odkázána na externí testování ze strany nezávislých institucí, což může výrazně pozdržet proces vývoje a výrobní proces.

Laboratoř i zkušební přístroje podléhají ročnímu systémovému auditu, který prověřuje dodržování požadovaných podmínek a funkčnost přístrojů. Tím je i dlouhodobě zajištěno splnění veškerých požadavků testů.

Testování a certifikace u společnosti Spelsberg

Testy VDE prováděné společností Spelsberg

Známá značka VDE naše zákazníky informuje o tom, že jsme odpovědným výrobcem, který dělá vše, co je v jeho silách, aby zajistil bezpečnost našich výrobků. Podle německého zákona o bezpečnosti výrobků smí být výrobek uveden do provozu, „pokud je vyroben v takové kvalitě, aby při použití v souladu s určením nebo při předvídatelném zneužití neohrozil bezpečnost a zdraví uživatelů nebo třetích osob.“ V Německu ve skutečnosti neexistuje povinnost provádět kontroly elektrických výrobků. Spelsberg má však jako výrobce vysoce kvalitních výrobků zájem na tom, aby byly na trh uváděny pouze testované a certifikované výrobky.

Naše interní zkušební laboratoř, certifikovaná podle DIN EN 60670-1, 60670-22, 60529 & UL poskytuje k našim výrobkům následující doklady VDE:

  • Doklad o mechanické konstrukci
  • Doklad o odolnosti proti vniknutí pevných cizích těles
  • Doklad o odolnosti proti škodlivému pronikání vody
  • Doklad o pevnosti materiálů a dílů
  • Doklad o odolnosti proti teplu
  • Doklad o odolnosti plastů proti nadměrnému teplu a ohni
  • Doklad o elektrotechnické odolnosti
  • Doklad o ochraně proti zasažení elektrickým proudem
  • Doklad o dielektrické pevnosti
  • Doklad o vzdušných vzdálenostech, plazivých vzdálenostech a odstupech díky zalévací hmotě

Kontrola víka v tahu

Pro získání dokladu o neodstranitelnosti vík DIN EN 60670-1, po dobu jedné minuty působí síly kolmo na montážní plochu, ve středu víka se postupně zvyšují.

Taktéž je třeba získat doklad o odstranitelnosti vík DIN EN 60670-1. Zde se používá desetkrát více sil, postupně se zvyšuje jejich působení na zařízení, aby bylo možné odstranit víko. Testovaný předmět nesmí následně vykazovat poškození.