Testovaná kvalita pro profesionály.

Celosvětově.

Bezpečně, bezpečněji, Spelsberg: Pro certifikaci provozuje Spelsberg vlastní zkušební laboratoř v hlavním sídle společnosti v Schalksmühle. V laboratoři a pomocí jejích přístrojů se neprovádí pouze certifikace VDE, nýbrž také certifikace UL a je v ní umožněno také provádění všech potřebných testů pro mezinárodní použití sériových výrobků a speciálních řešení ve vlastní firmě.

Zkušební laboratoř je vybavena nejmodernější technikou a vyvíjí se neustále dál. UL a VDE provádí roční audit v rámci programu Data Test Client, který zajišťuje trvale vysokou úroveň práce. V celosvětově uznávaném testu UL musí vlastnosti výrobků splňovat přísné požadavky americké testovací organizace Underwriters Laboratories. S pečetí kvality uspokojuje Spelsberg stoupající poptávku zákazníků z USA, Kanady a Evropy po skříních s certifikací UL.

Zkušební tým testuje výrobky v rámci ochranných testů IP a IK, například kontroluje odolnost proti pronikání prachu a vody, jakož i ochrany proti vnějšímu mechanickému namáhání. Na vyžádání lze provádět i další testy.

Tato možnost je důležitá hlavně u individuálních řešení, která se vyvíjejí ve spolupráci se zákazníky, neboť zde jde o to, aby se objednatelům co nejrychleji dopomohlo k prodejnosti jejich výrobků.