Správná etiketa od samého začátku

Ušetřené procesní kroky jsou bernou mincí. Proč bychom měli provádět potisky, které nemůžete později nijak využít? Měli bychom si pohovořit předtím, než se následně rozhodnete odstraňovat etikety nebo pracně přelepovat nálepky!

Hledáte individuální řešení týkající se značení Vaší skříně? Přejete si speciální značení, Vaše vlastní číslo zboží, datum výroby, čárový kód, Vaše logo nebo speciální symboly?

To vše Vám umožníme a naše zboží můžeme opatřit Vaši vlastní etiketou. Tím odpadá pracné přeetiketování a Vaše vlastní osobní číslo zboží se v jednotném designu objeví na dodacím listu, objednávce a na zboží. Tímto způsobem lze také zajistit sledovatelnost, která je často požadována za účelem zabezpečování kvality.