Agilní metody – typické pro Spelsberg

Výraz agilní metody je v současné době hojně vyslovován - a u společnosti Spelsberg jej již mnoho let zdomácnělým výrazem. Výraz v sobě zahrnuje popis silného začlenění uživatelů do vývoje a neustálé testování, korekce a flexibilní vývoj výrobků.

Zákazník a jeho individuální přání je důležitější než jakýkoliv standardní výrobek. A praktická realizace je mnohem důležitější než dokumentace čítající mnoho stran. Místo zdlouhavých diskuzí o povinnostech se jednoduše začne a jde se na věc. Žádné dlouhé přešlapování s teorií – raději docílit rychlých výsledků s praktickými testy a úpravami. 

Již řadu let jsme neusilovali o nic jiného, díky čemuž jsme uznávanými poradci v daném oboru, kdy jsou určována individuální řešení na míru podle požadavků zákazníků.

Komunikace je u společnosti Spelsberg vše – proto máme vývojové týmy, jejichž kompetence překračují klasické hranice jednotlivých oddělení. Různě se kombinují podle stanovených zadání, takže veškeré potřebné know-how se sejde u jednoho stolu a společnými silami se pracuje na zlepšení vývoje. Sedí zde nejen klasičtí vývojoví pracovníci, nýbrž také lidé z výroby, kteří vědí, jak lze nápady kolegů uvést do praxe a hospodárně vyrobit. Specialisté z oboru vědí, co je u speciálních aplikací důležité a od samého začátku vedou vývoj správným směrem. A jednoho dne se pak stojí na startu a může se začít - předpokládané dokonalé řešení se zdlouhavě neformuluje a nerýsuje po dlouhé týdny a ani se za každou cenu neprosazuje. Místo toho je každý připraven změnit směr vytyčené cesty nebo ji úplně opustit. To může působit zvláštně - je to ale daleko přímější, rychlejší a jednodušší cesta pro všechny zúčastněné. 

Rámcové podmínky pro tyto metody jsou u společnosti Spelsberg perfektní: Prototypování Rapid a vlastní zkušební laboratoře zajišťují, že lze u společnosti Spelsberg ve vlastních prostorách kdykoliv provádět testy, dodatečná seřízení až po zhotovení perfektního konečného výrobku. 

Zákazník se úzce zapojuje do všech rozhodnutí – znovu a znovu pomáhá nastavovat správný kurz v souladu s jeho přáními a požadavky.