Nárazová zkouška IK + UL

Nárazové zkoušky k určení ochrany proti mechanickému namáhání (kód IK) a doklad proti mechanickému namáhání (UL 746C) se provádějí také ve vlastní zkušební laboratoři společnosti Spelsberg.

Nárazová zkouška podle DIN EN 50102 (VDE 0470-100)

Podle DIN EN 50102 (VDE 0470-100) "Stupně ochrany elektrických provozních prostředků skříněmi (vybavení) proti vnějším mechanickým namáháním (kód IK)", se stupeň ochrany proti mechanickým namáháním, realizovaný prostřednictvím skříně, udává pomocí kódu IK. 
Test pro zjištění kódu IK se provádí tak, že se jedním úderem udeří do místa skříně, které je třeba otestovat. Náraz se simuluje pomocí různých hmotností, které se na skříň shazují spádovým potrubím. Při provádění testu se přitom v závislosti na tom, na co je kladen důraz, zohledňují místa skříně, která jsou při nárazu kritická.

Nárazová zkouška podle UL 746C

Pro přípravu na zkoušku k dokladu proti mechanickému namáhání podle UL 746C se musí nejprve provozní prostředky, které jsou určeny pro vnější prostor, na tři hodiny zchlazovat v chladicím boxu na -35 (± 2°C) a následně se namontují v souladu s použitím na pevný rám. V chladném stavu se pak jedním jediným úderem udeří pomocí ocelové koule o průměru 50,8 mm (2 couly) a o hmotnosti 0,535 kg (1,18 liber), na plochu, kterou je třeba otestovat.
Po uskutečnění testu nesmí testovaný předmět vykazovat žádné poškození, které by mohlo ovlivnit jeho řádné používání. Dále se nesmí negativně změnit ani určený stupeň ochrany.