Stabilní typ konstrukce pro historické fasády

Za těmito historickými fasádami ve staré části Drážďan jsou skryta instalační řešení 21. století. Komplex budov QF II přímo vedle kostela Frauenkirche a paláce Cosel je vybaven programem instalací do betonu IBT od společnosti Spelsberg.

Sanace tří významných barokních domů byla provedena za přibližně 28 milionů EUR. V šesti- až sedmipodlažních budovách jsou situovány obchody, restaurace, kanceláře a byty. Jejich všestranné využití také vyžaduje všestrannou elektrickou instalaci. Při sanaci byly proto použity robustní výrobky s dlouhou životností z programu IBT společnosti Spelsberg. V betonových stěnách a stropech jsou tak zabudovány například spínače a přístrojové krabice. Díky jednotnému rozměru rastru je tak umožněno řazení krabic a skříní za sebou, takže může být nainstalováno libovolné množství spínacích krabic a zásuvek.