Hinter den historischen Fassaden der dresdener Altstadt sind Spelsberger Spezialprodukte für den Betonbau verarbeitet

Stabilní typ konstrukce pro historické fasády

Za těmito historickými fasádami ve staré části Drážďan jsou skryta instalační řešení 21. století. Komplex budov QF II přímo vedle kostela Frauenkirche a paláce Cosel je vybaven programem instalací do betonu IBT od společnosti Spelsberg.

Sanace tří významných barokních domů byla provedena za přibližně 28 milionů EUR. V šesti- až sedmipodlažních budovách jsou situovány obchody, restaurace, kanceláře a byty. Jejich všestranné využití také vyžaduje všestrannou elektrickou instalaci. Při sanaci byly proto použity robustní výrobky s dlouhou životností z programu IBT společnosti Spelsberg. V betonových stěnách a stropech jsou tak zabudovány například spínače a přístrojové krabice. Díky jednotnému rozměru rastru je tak umožněno řazení krabic a skříní za sebou, takže může být nainstalováno libovolné množství spínacích krabic a zásuvek.