Vrtání

Vrtání otvorů do skříně je relevantní pro mnoho případů použití. Spelsberg Vám na požádání pomůže umístit otvory na správné a požadované místo. Díky flexibilitě svého strojového parku a obrábění CNC nabízí Spelsberg tento servis i v případě malých objednaných množství.

O vrtání

Vrtání je stejně jako soustružení a frézování jedním z obráběcích výrobních procesů s geometricky definovaným ostřím. Při vrtání se nástroj obvykle otáčí kolem vlastní osy a provádí řezný pohyb. Na špičce vrtáku se přitom vytváří teplo, které je kvůli poloze obtížné rozptýlit. V závislosti na materiálu existují vrtáky velmi odlišné povahy, které jsou například schopny odstraňovat odřezky nebo přivádět chladivo. 

U měkkých a houževnatých materiálů, které jsou snadno obrobitelné, probíhá vlastní řezný proces posuvem a kruhovým pohybem u takzvaných hlavních ostří. Ve středu vrtáku to není možné, protože rychlost řezání v důsledku otáčení kolem své vlastní osy dosahuje svého maxima pouze na vnější straně po obvodu a ve středu činí 0 m/s a zde lze v nejlepším případě dosáhnout plastické deformace. Z tohoto důvodu mají spirálové vrtáky na špičce takzvané příčné ostří a speciální vrtáky pro měkké materiály mají výraznou špičku.

Který nástroj je pro daný materiál ten správný – to vědí specialisté ze společnosti Spelsberg zcela přesně a neustále tak zajišťují precizní výsledky v rámci požadovaných tolerancí.