Řezání závitů

Mnoho různých případů použití pro skříně Spelsberg vyžadují někdy dodatečné závity, například k upevnění skříně jako takové, nebo k upevnění určitých komponent uvnitř skříně. Řezání závitů přitom musí být prováděno s nejvyšší přesností, aby se později vše nacházelo na svém místě, nedocházelo ke zkroucení nebo nebyla ohrožena těsnost. Díky dlouholetým zkušenostem se zpracováním plastových skříní se společnost stala odborníkem v této oblasti.

O řezání závitů

Přesně vzato je řezání závitů způsob soustružení, při kterém je stroj CNC vybaven rotující závitořeznou hlavou. Posouvá se a vyřezává závit do požadované výšky obrobku. Zde je obzvlášť důležitá preciznost, neboť později by dovnitř případně nepasovaly šrouby nebo by nesouhlasilo zarovnání osy závitu. Jen pomocí vysoce kvalitních nástrojů lze docílit přesné odstranění odřezků bez rizika deformace obrobku.