Ultrazvukové svařování

Jako odborník v oblasti ultrazvukových technologií Vám Spelsberg nabízí možnost zaintegrování jednotlivých upevňovacích bodů do každé skříně. Pokud tedy pro Vaši elektroniku nenajdete ve skříních Spelsberg kopule ve vhodných pozicích, mohou být nové upevňovací body zřízeny pomocí ultrazvukového svařování.

Hlavními výhodami ultrazvukového svařování je, že se pracuje bez lepidla, spojovacích prvků a rozpouštědel, což je velmi šetrné k životnímu prostředí a nákladově efektivní.

O ultrazvukovém svařování

Při pulzním ultrazvukovém svařování je spolu propojen jeden nebo více termoplastických materiálů pomocí vnitřního tření ve spojovací zóně.

S ultrazvukovým svařováním se lze setkat všude tam, kde se používají termoplastické plasty a jsou kladeny vysoké nároky na spojovací technologii. Ve srovnání s jinými procesy svařování je ultrazvukové svařování vhodné zejména v případech, kdy jsou požadovány rychlé doby zpracování s vysokou spolehlivostí procesu nebo když se nepoužívají další přídavné látky nebo rozpouštědla. Kromě toho se ultrazvukové svařování vyznačuje kvalitou, pevností a přesnou reprodukovatelností svarových švů.

Individuální upevňovací body

Ultrazvukové svařování umožňuje individuální upevňovací body.

Individuální pozice kopulí

Vaše elektronika je bezpečně nainstalována tak, jak potřebujete.

Individuální umístění upevňovacích vaček

Pomocí ultrazvukového svařování může Spelsberg umísťovat přídavné vačky do vnitřního prostoru skříní podle požadavků zákazníků.

Spelsberg upevňuje individuální kopule

Skříně Spelsberg jsou již sériově vybaveny četnými upevňovacími vačkami, které umožňují rychlé zafixování montážních desek, normalizovaných lišt a vodicích desek. Novinkou je, že kromě již vstřikovaných kopulí - které se nacházejí na typických pozicích - nyní mohou být i později na individuálních místech ve skříni nainstalovány další vačky. Tím se zvýší flexibilita, co se týče upevnění vestavných dílů.

Díky procesu svařování jsou tyto přídavné vačky nastálo spojeny se skříní – a podle údajů společnosti Spelsberg mají velmi dobrou mechanickou stabilitu. Spelsberg přitom vkládá svou důvěru do procesu ultrazvukového svařování, který vytváří spolehlivé spojení termoplastických plastů, jako je acrylnitril-butadien-styrol (ABS), polystyren (PS) polykarbonát (PC). Ultrazvukovým svařováním se docílí reprodukovatelných svarových švů, čímž jsou uspokojeny vysoké nároky kladené na kvalitu.