Test ochrany IP

Přístroje, které se u elektrotechnických aplikací nacházejí uvnitř skříní, musí po mnoho let bezpečně fungovat za ztížených podmínek okolního prostředí. 

Kódy International Protection definují stupeň ochrany skříně proti dotyku, cizím tělesům a vodě.

Ve firemní interní zkušební laboratoři je ověřován stupeň ochrany IP. Testy se provádějí podle DIN EN 60670-1, DIN EN 61439-1 a DIN EN 62208 (v závislosti na typu).

Díky testování ve vlastní laboratoři můžeme pro Váš projekt ušetřit čas a náklady již během vývojové fáze.

Zkušební komory společnosti Spelsberg

Naše zkušební komory jsou vybaveny nejmodernější technikou a odpovídají zkušebním normám. Reprodukovatelnost testovacích výsledků je zaručena prostřednictvím automatických záznamů testovacích parametrů.