Klimatický test

Abychom mohli provádět testy působení teplot a vlhkosti vzduchu na naše výrobky, testujeme je v kontrolovaných podmínkách ve zkušební klimatické komoře. Pouze tak můžeme zajistit, aby naše skříně dlouhodobě odolávaly převládajícím klimatickým podmínkám a spolehlivě plnily svou funkci.

Mnoho materiálů ztrácí v průběhu času na kvalitě, pokud se používají při vysokých nebo nízkých teplotách nebo v oblastech s extrémním kolísáním klimatu. Tak může do skříně pronikat vlhkost nebo kondenzát a dojde tak k ohrožení bezpečného fungování elektronických komponent.

Aby k tomu nedocházelo, testujeme přesně takové scénáře ve zkušebních klimatických komorách. Tato autentická simulace různých podmínek životního prostředí nám pomáhá k tomu, abychom neustále zlepšovali kvalitu a trvalou spolehlivost našich výrobků a abychom se dokázali rychle obeznámit s vlastnostmi nových materiálů.