In Großbauten sichern Spelsberg Verteilerdosen die Versorgung mit Strom, Abox gehäuse im Berliner Hauptbahnhof, schnelle Verdrahtung mit der Abox, sichere Elekroinstallation mit der Spelsberg WK-Reihe

Různorodá řešení

Bezpečnost na berlínském hlavním nádraží

Berlínské hlavní nádraží je největší a nejmodernější železniční křižovatkou v Evropě. Denně tam tisíce lidí přicestovávají, odcestovávají, přestupují nebo navštěvují řadu obchodů situovaných v budově.

Aby na nádraží, které bylo vybudováno v roce 2006, spolehlivě fungovaly všechny procesy, je zapotřebí vysoce kvalitní elektrická instalace. Proto jsou v impozantní skleněné budově používány spojovací krabice Abox a WK od společnosti Spelsberg. Série Abox se vyznačuje svou vysoko osazenou svorkovnicí. Tímto způsobem lze zapojení spojovacích krabic provádět velmi rychle a přehledně. Na berlínském hlavním nádraží se skříně Abox používají k označování elektrických obvodů bezpečnostního osvětlení. Jejich montáž probíhala na kabelovém nosném systému.